Stanisław Farnowski

WajsblumDyteisci.1Autor modlitwy (XVI w.) był działaczem Jednoty Braci Polskich (Arianie-Unitarianie) mieszkał w Nowym Sączu, założysz szereg zborów na Podkarpaciu, jako dyteista ściśle podążał za naukami Ariusa. O jego działalności i życiu pisze np. Marek Wajsblum, Dyteiści Małopolscy (Stanisław Farnowski i Farnowianie), Kraków 1927

Hymn do Boga

Stworzycielu wszystkich rzeczy, Boże Ojcze jedyny;
W mocy, w mądrości, w dobroci nigdy nie ogarniony.
Ty wszystkie rzeczy sprawujesz: żywisz, chowasz, opatrujesz.
Na ziemi i też na niebie chwała Tobie.

Daj nam z ojcowskiej miłości swego Ducha świętego.
Byśmy Cię Boga jednego znali być prawdziwego
I znali syna Twojego Chrystusa Pana naszego,
Przez któregoś wszystko sprawił, nas wybawił.

Błogosław nam w imię jego, nawróć przezeń każdego,
Byśmy w wierze, w posłuszeństwie żyli słowa Twojego,
Duchem i prawdą Cię chwaląc a w Tobie ufanie mając.
Że ty nas wszystkich przywiedziesz, gdzie sam żywiesz.

Amen.

1 komentarz do wpisu “Stanisław Farnowski”

Dodaj komentarz