O nas

Organizatorzy strony, tłumacze i autorzy artykułów:


Stefan ZiembińskiStefan Ziembiński
(ur. 1948, absolwent SGGW, Wydział Ogrodniczy) – jogą i filozofią indyjską zainteresował się uczestnicząc w spotkaniach organizowanych w mieszkaniu Tadeusza Głodowskiego (1973- 75). Zainteresowanie  to pogłębiał słuchając w latach 1973-77 wykładów  filozofii indyjskiej, prowadzonych na ATK przez Leona Cyborana. Pod jego wpływem podjął studia nad sanskrytem uczestnicząc jako wolny słuchacz na wydziale indologii (UW) w zajęciach Andrzeja Ługowskiego (1980-1984). Równolegle studiował historię filozofii (1981-1984, studia niedokończone) pod kierunkiem prof. Mieczysława Gogacza oraz w zakresie filozofii indyjskiej – dr. Tomasza Rucińskiego. Od lat tłumaczy teksty związane z tradycją jogi i wedanty, czego rezultatem jest większość materiału zamieszczonego na niniejszej stronie.

Karina i Andrzej BabkiewiczowieAndrzej Babkiewicz (ur. 1973) – absolwent, obecnie doktorant Wydziału Orientalistycznego UW, specjalność indologia, sanskryt. Zainteresowania badawcze: Literatura okresu indyjskiego średniowiecza – eposy i purany – szczególnie ich aspekt religijno-filozoficzny. Rytuał, obrzędowość i zmiany społeczne w czasie kształtowania się hinduizmu. Rozwój wisznuizmu w jego aspekcie bhagawatyzmu – Bhagawata-purana. Organizacja materiałów na niniejszej stronie, korekta tekstów.

Karina Babkiewicz – absolwentka studiów licencjackich Wydziału Orientalistycznego UW, specjalność indologia, sanskryt. Zajmuje się redakcją materiałów zamieszczanych na niniejszej stronie.

Marek MiedzińskiMarek Miedziński – pracuje zawodowo jako nauczyciel akademicki – grafika komputerowa, typografia, projektowania stron internetowych. Przez kilka lat prowadził zajęcia na Uniwersytecie Wrocławskim w Instytucie filozofii z przedmiotów: Filozofia społeczna oraz Mistyka wschodu i zachodu. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się w szczególności na analizie wypracowanych przez myśl wschodnią koncepcji: metafizyki, duchowości, mistycyzmu oraz ich wpływu na etykę, epistemologię i fenomenologię. Od ponad 20 lat związany z myślą wschodnią w sposób praktyczny.

Prowadzi także prace badawcze nad wymiarem fenomenologicznym i aksjologicznym doświadczeń bliskich śmierci (NDE). Badania te zaowocowały publikacją pracy doktorskiej rozpatrującej to zjawisko.

Z zamiłowania jest muzykiem. Współpracował z kilkoma zespołami, co zaowocowało nagraniem sześciu albumów, których jest autorem, bądź współautorem – dotyczy to zarówno tekstów, jak i muzyki.

Interesuje się filozofią, ochroną środowiska, alternatywnymi metodami budownictwa, ekologią w jej głębokim sensie, fotografią, grafiką fraktalną. Mieszka z rodziną w drewnianym domu na wsi, na granicy rezerwatu przyrody.

Anna ŚwitalskaAnna Świtalska-Jopek (ur. 1970) – filolog, bibliotekoznawca, redaktorka współpracująca z wydawnictwami polskimi i zagranicznymi.

Autorka nieopublikowanych dotąd w całości tomików poetyckich: dwujęzycznego długie antrakty (los intermedios largos) i splendid isolation. Od 2009 r. jej wiersze ukazują się w hiszpańskojęzycznych antologiach wydawanych przez Centro de Estudios Poéticos w Madrycie.

Zainteresowanie japońskimi formami poezji, głównie haiku – wynikłe z inspiracji filozofią zen – przyniosło jej wiele wyróżnień i publikacji (Polska, Japonia, Hiszpania, USA, Rumunia, Australia, Włochy, Niemcy i in.).

 

Dodaj komentarz